Joomla! Logo

Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 30 czerwca 2015 r. przestała funkcjonować strona internetowa tutejszego urzędu. Bieżące informacje dotyczące organizacji i działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie są dostępne na stronie BIP pod adresem http://bip.malopolska.pl/us2tarnow