03:40:44 - 01.08.2014

Kontakt elektroniczny

Reklama

Menu Główne


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki strony

Odsłon : 129642
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Start
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
środa, 30 lipca 2014 09:00

Obwieszczenie o licytacji dowodów rzeczowych, orzeczonych jako przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

 • Licytacja odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2014 r. o godz. 09.00  - Pobierz teraz!
 
KOMUNIKAT – EGZEKUCJA ABONAMENTU RTV!
czwartek, 24 października 2013 09:04

      Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, iż jest uprawniony do egzekwowania tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską S.A. obejmujących niezapłacone należności z tytułu abonamentu radiowo- telewizyjnego za lata 2009 – 2013. 

      W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie uprzejmie przypomina, iż istnieje szereg zwolnień z opłacania  abonamentu, jednakże należy dopełnić stosownych formalności. W tym celu osoby zainteresowane winny zgłosić się do urzędu pocztowego, gdzie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do  zwolnienia z opłat. Konieczne będzie też wypełnienie oświadczenia potwierdzającego prawo do zwolnienia. Formularz takiego oświadczenia jest dostępny w urzędach pocztowych oraz na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,

 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 

 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Ponadto osoby objęte zwolnieniem z opłacenia abonamentu na podstawie przepisów szczególnych to:

 • inwalidzi wojenni oraz inwalidzi wojskowi,

 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa mającego związek z pobytem w miejscach wymienionych w art.3 oraz art. 4 ustęp 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(t. jedn. Dz. U. Z 2002 r. Nr 42, poz.371 ze zm.) - na przykład             
  w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych GUPWI NKWD lub hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady,

 • członkowie rodzin pozostali po osobach wymienionych w poprzednich punkcie, jeżeli osoby te w chwili śmierci miały prawo do renty z tytułu inwalidztwa wskazanego wyżej,

 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidztwa wskutek inwalidztwa mającego związek z przymusowym zatrudnieniem żołnierzy zastępczej służby wojskowej w kopalniach węgla, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Poprawiony: czwartek, 24 lipca 2014 14:09
Czytaj całość ...
 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
czwartek, 17 lipca 2014 14:57

Obwieszczenie o licytacji dowodów rzeczowych, orzeczonych jako przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

 • Licytacja odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. o godz. 10.00 na posesji Szerzyny 457 - Pobierz teraz!
 
NOWY KANAŁ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DLA PŁATNIKÓW
czwartek, 10 lipca 2014 17:27

Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik,   mający obowiązek sporządzenia  informacji lub rocznego  obliczenia podatku  dla więcej niż  pięciu podatników  (osób fizycznych), będzie  zobowiązany  do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) - nowy, intuicyjny kanał służący do wysyłania e-deklaracji.

Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20.000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone zostały nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy, będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi. Składanie korekt oraz deklaracji „pojedynczych" będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

Nowy kanał zostanie uruchomiony 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś prezentujemy jego specyfikację i nowe schematy. Pod linkiem https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty znajduje się testowa wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która pozwoli na dostosowanie systemów teleinformatycznych do nowego rozwiązania oraz przygotowanie do korzystania z kolejnego kanału komunikacji.

Serdecznie zachęcamy do testowania nowego narzędzia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13