17:21:48 - 28.08.2014

Kontakt elektroniczny

Reklama

Menu Główne


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki strony

Odsłon : 132432
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Start
NOWE WZORY FORMULARZY SD-3 I PCC-3
czwartek, 21 sierpnia 2014 07:59

Od 1 września 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze:

 • zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn SD-3 i załącznika SD-3/A (Dz.U. z 2014r., poz. 939)

 • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A  (Dz. U. z 2014 r, poz. 940).

Dotychczasowe formularze papierowe mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Do formularzy składanych drogą elektroniczną należy stosować wyłącznie nowe wersje

 
PORTAL PODATKOWY - CZYLI WSZYSTKO O PODATKACH W JEDNYM MIEJSCU
środa, 20 sierpnia 2014 13:36

Ministerstwo Finansów uruchamia dziś Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Czytaj całość ...
 
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH
wtorek, 05 sierpnia 2014 14:30

Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Ministerstwo Finansów proponuje objąć obowiązkiem stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw pojazdów samochodowych. Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do przedsiębiorców, którzy już teraz stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy podmioty świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej.

 

Czytaj całość na stronie Ministerstwa Finansów.

 
KOMUNIKAT – EGZEKUCJA ABONAMENTU RTV!
czwartek, 24 października 2013 09:04

      Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, iż jest uprawniony do egzekwowania tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską S.A. obejmujących niezapłacone należności z tytułu abonamentu radiowo- telewizyjnego za lata 2009 – 2013. 

      W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie uprzejmie przypomina, iż istnieje szereg zwolnień z opłacania  abonamentu, jednakże należy dopełnić stosownych formalności. W tym celu osoby zainteresowane winny zgłosić się do urzędu pocztowego, gdzie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do  zwolnienia z opłat. Konieczne będzie też wypełnienie oświadczenia potwierdzającego prawo do zwolnienia. Formularz takiego oświadczenia jest dostępny w urzędach pocztowych oraz na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,

 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 

 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Ponadto osoby objęte zwolnieniem z opłacenia abonamentu na podstawie przepisów szczególnych to:

 • inwalidzi wojenni oraz inwalidzi wojskowi,

 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa mającego związek z pobytem w miejscach wymienionych w art.3 oraz art. 4 ustęp 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(t. jedn. Dz. U. Z 2002 r. Nr 42, poz.371 ze zm.) - na przykład             
  w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych GUPWI NKWD lub hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady,

 • członkowie rodzin pozostali po osobach wymienionych w poprzednich punkcie, jeżeli osoby te w chwili śmierci miały prawo do renty z tytułu inwalidztwa wskazanego wyżej,

 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidztwa wskutek inwalidztwa mającego związek z przymusowym zatrudnieniem żołnierzy zastępczej służby wojskowej w kopalniach węgla, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Poprawiony: czwartek, 24 lipca 2014 14:09
Czytaj całość ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14